PSYKOLOG, PRIVAT PSYKOLOGPRAKSIS OG PSYKOLOGHJÆLP I KØBENHAVN

BRUG FOR PSYKOLOGHJÆLP?
Vi kan alle have brug for hjælp! Med min hjælp kan du lære selv at tackle dine problemer, bekymringer, sorger og kriser.

Privat praksis i København

MAIKEN BYRDAL

Psykologisk rådgivning, kriseintervention samt psykoterapi af unge, voksne og ældre både med dansk og international baggrund.
Den klinisk psykologiske behandling foregår såvel individuelt som i grupper. Jeg yder også løbende supervision af sundhedsfagligt personale.

Problemområderne kan være voldsomme oplevelser såsom ulykker, direkte og indirekte vold, alvorlig sygdom, selvmordsforsøg, abort samt pludselige dødsfald i familien. Udover ovenstående områder kan der være tale om eksistentielle, familiære og arbejdsmæssige problemer.

Psykologerfaringen er koncentreret om det kliniske område i form af akutte kriseinterventioner, korttidsterapeutiske forløb, kriseterapi samt længerevarende psykoterapi.

form af akutte kriseinterventioner, korttidsterapeutiske forløb, kriseterapi samt længerevarende psykoterapi.

Jeg har desuden flerårige forløb som sparringspartner for en del erhvervsledere.

Professionel bistand til livets svære øjeblik

Professional help for important moments in life